Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Informatika középszintű szóbeli érettségi témakörei
201
5.
Kifejtési szempontok

 1. A kommunikáció általános modellje

Az információ fogalma. Az információ és az adat mennyiségi jellemzésének módja, a használt mértékegységek és ezek kapcsolata.

A kommunikáció fogalma. A kommunikációs modell: adó, kódolás, csatorna, zaj, dekódolás, vevő.

Gyakorlati példák a kommunikációs modellre; a példák és a modell megfeleltetése; a

modellben található fogalmak értelmezése konkrét példán keresztül.

A kód, mint az információ közvetítés eszköze. Példák a sokféle kommunikációs csatornára.

A zaj elleni védekezés. Redundancia az információ továbbításában.

 1. Az informatika fejlődéstörténetének főbb fázisai

Az informatika fejlődéstörténetének fontosabb lépései:

 • számfogalom kialakulása
 • a számolást segítő természetes és mesterséges eszközök (ujj, kavics, csomó,..)
 • fontosabb találmányok a mechanikus számológépektől a teljesen elektronikus számítógépekig (abakusz, aritmometer, …)

Az elektronikus eszközök, a számítógép generációk: A számítógép generációk technikai újdonságai és jellemző paraméterei.

Néhány kiemelkedő személy az informatika történetében.

 1. Egészséges számítógép-használat (hardver és szoftver ergonómia)

Az ergonómia fogalma, feladata. Ergonómiai szempontból optimálisan kialakított számítógépes környezet. Ergonomikus hardverek és szoftverek. Egészségkárosító hatások, helytelen felhasználói szokások a számítógép használata során.

 1. Közhasznú információs források

Az információs rendszerek létjogosultsága és megjelenése a mindennapi életünkben (iskola, munkahely, hivatalos ügyek intézése, szabadidő).

A magyar közhasznú információs források például könyvtári adatbázisok, kormányzati portálok szolgáltatásai, utazással kapcsolatos információk (menetrendek, helyfoglalások), szórakozás. Ezen források közül több ismerete, használata.

(Adatbázisok elérése; Elektronikus jogforrások; Kormányzati adatbázisok; Kulturális oldalak; Oktatási adatbázisok; Elektronikus sajtó)

 1. A digitális képek és hangok (tárolás, formátumok, jellemzők)

A digitális képek tárolása, képformátumok és azok jellemzői (raszteres és vektoros). A

színek kódolásának módjai (RGB, CMYK). Alapfogalmak: pixel, felbontás, színmélység.

A digitális hang tárolása, formátumok és azok jellemzői.

 1. Neumann János és a Neumann-elvű számítógépek felépítése

Neumann János élete és munkássága.

A Neumann által megfogalmazott elvek. A Neumann-elvű számítógép elvi felépítése, az egyes részegységek feladata.

A ma használatos számítógépek elvi felépítése és a Neumann elvek.

A perifériák jelentősége, csoportosítása (bemeneti és kimeneti eszközök). A manapság használatos perifériák besorolása az egyes csoportokba.

 1. Adattárolók fajtái és jellemzői

Memóriafajták, jellemzőik és felhasználási területük.

A ma jellemzően használatos háttértárolók fajtái és ezek jellemzői (CD, CD-ROM,

CDR, CDRW és DVD lemezek, pendrive-ok).

 1. Nyomtatók és nyomtatási technológiák

A ma jellemzően használatos nyomtatási technológiák jellemzői. A nyomtatók működési elve (tűs, tintasugaras, lézer). A nyomtatókkal és a nyomatással kapcsolatos fogalmak. A nyomtatók összehasonlítása a felhasználási területük szempontjából.

 1. Monitorok típusai és jellemzői

A ma jellemzően használatos monitorfajták (CRT, LCD, TFT) és ezek működési elve.

A monitorokkal kapcsolatos fogalmak: felbontás, frissítési frekvencia, képátló, képpont.

A monitortípusok összehasonlítása a felhasználási terület szempontjából.

 1. Számítógépes hálózatok

A hálózatok kialakításának jelentősége. A hálózatok csoportosítása kiterjedtség szerint.

A hálózatok topológiája, a topológiák jellemzése. A hálózati kialakításhoz szükséges eszközök, ezek jellemzői (hálózati közeg, hálózati kártya, kapcsolók, útválasztók, jelerősítők).

 1. Az operációs rendszerek (fajtái) részei és funkciói, az operációs rendszer felhasználói felülete

Az operációs rendszer fogalma, feladata, fajtái. Az operációs rendszer működési struktúrája (rendszermag, indítófájl, külső és belső parancsok rendszere, opcionális kiegészítések).

Az operációs rendszer feladatából következő jellemző működési területek (memóriakezelés, folyamatvezérlés, megszakítás-kezelés, kommunikáció a perifériákkal). Több feladat párhuzamos végzésének szervezése.

A számítógép kikapcsolásának módjai, az operációs rendszer feladatai a kikapcsolás során. Az operációs rendszerek tipikus hibaüzenetei, hibajelenségei, ezek elhárítási módja.

Parancs-, menü- és ikonvezérelt rendszerek és kezelésük alapjai

A grafikus felület kezelése: Az operációs rendszer betöltődésének folyamata.

 1. Állományok típusai, állománykezelés, könyvtárszerkezet

Az állományok típusai. Az állományok elnevezésének formai követelményei, rend-szerfüggő szintaktikai megkötések. Az állományokról tárolt tulajdonságok. Az állományok társítása. Az állományok fizikai tárolásának szervezése. Az elérési útvonal megadásának formái.

Az állományokkal végzett műveletek ismerete (létrehozás, másolás, áthelyezés, törlés, mentés, nyomtatás, megnyitás). Az állományokkal végzett műveletek fizikai megvaló-sítása. Keresés háttértárakon, a keresési feltételek (helyettesítő karakterek használata). A parancsok paraméterezett futtatása. A kapcsolók és a paraméterek szerepe, néhány példa használatukra.

A könyvtárszerkezet felépítésének ismerete. A könyvtárakról tárolt tulajdonságok. A könyvtárműveletek: létrehozás, törlés, másolás, áthelyezés, átnevezés, listázás, könyv-tárváltás.

 1. A tömörítés lényege és elve, a tömörítési módszerek

A tömörítés lényege és elve. Tömörítési módszerek (veszteséges és veszteségmentes).

A kép, a hang, a video és egyéb állományok tömörítésének jellemzői. Általános tömörítő programok működésének ismerete. Az állományok és a könyvtárak tömörítésének és kicsomagolásának megvalósítása. Az önkicsomagoló, méretre darabolt, védett állományok létrehozása, kibontása. Egy állomány hozzáfűzése létező tömörített állományhoz.

 1. Vírusok és egyéb károkozók jellemzése, védekezési stratégiák

A számítógépes vírusok fogalma, meghatározása és jellegzetes tulajdonságaik. A számítógép működésében bekövetkező változások, amelyek alapján vírustámadásra lehet gyanakodni. A vírusok történeti fejlődésének néhány példája. A vírusok fajtái, kifejtett hatásuk, terjedési módjuk, védekezési módszerek és eszközök. Néhány „hírhedt” vírus kártevő hatásának ismerete. A vírusok elleni védekezés módszerei. Példák a víruskereső és vírusirtó programokra. (Víruspajzs, vírusdefíniciós adatbázis.)

 1. Az internet (gyakorlati példa)

Az internet kialakulása, működése. Számítógépek azonosítása az interneten (IP, DNS).

Egy böngészőprogram használatának ismerete. A böngészőprogram használatával kapcsolatos fogalmak ismerete (kezdőoldal, cache, cookie). Webcím szerkezete. Navigálás a különböző weboldalakon, a sűrűn látogatott oldalak címének rögzítése, képek megjelenítése, weboldal mentése. A weboldal nyomtatása. A böngészés tipikus hibaüzenetei, ezek oka és a hiba kezelésének lehetőségei.

 1. Állományátvitel lehetőségei az interneten, az FTP szolgáltatás (gyakorlati példa)

Állományátvitel lehetőségei az interneten. Az FTP szolgáltatás jellemzői, problémái.

Az FTP szerverhez való csatlakozás módjai (névvel és név nélkül). A fájlátviteli módok (kódolás). Egy FTP segédprogram használatának ismerete. Állományok le- és feltöltése az internetre. Az FTP tipikus hibaüzenetei, ezek oka és a problémák kezelése.

 1. Elektronikus levelezés (gyakorlati példa)

Az elektronikus levelezés folyamatának ismerete. A felhasználók azonosítása. A különböző levelezőprogramok közös és néhány egyedi jellemzője. Egy levelezőprogram használatának ismerete. A levelezés használatához szükséges beállítások ismerete.

A levelezéssel kapcsolatos funkciók (írás, fogadás, válasz, továbbküldés, törlés, mentés, nyomtatás). A beérkezett levelek kezelése. Az elektronikus levél felépítése, az egyes részek funkciója. Állományok kezelése az elektronikus levelezésben (csatolás, csatolt állomány mentése).

A levelező programok további szolgáltatásai (levelezési címek tárolása, csoportosítása, visszajelzések).

Az e-mail cím szerkezete. Levelezési lista használata. A levelezéssel kapcsolatos problémák (kódolás, mailer daemon). A levélküldés tipikus hibaüzenetei, ezek jelentése és a problémák kezelése.

 1. Információ keresése az interneten, internetes keresőrendszerek használata (kulcsszavas-, tematikuskeresés, gyakorlati példa)

A tematikus és a kulcsszavas keresés működésének ismertetése. A kétfajta keresési módszer alkalmazási területei és összehasonlítása. Tematikus és kulcsszavas keresőrendszerek ismerete, használata információkeresésre.

Keresési feltételek megadása (egyszerű és összetett). A keresési feltételek szűkítése, speciális keresők. A keresés eredményének kiértékelése. A keresési feladatok megoldása.

 1. A könyvtár fogalma, szerepe az információszerzés folyamatában; könyvtártípusok

A könyvtár fogalma, típusai,

A könyvtár funkcionális terei: szabadpolc, raktár és raktári rend

A művek azonosítása: könyvtári rend, ETO, ISBN és ISSN szám, Cutter szám

A könyvtári szolgáltatások rendszerének ismertetése. A könyvtárakkal kapcsolatos szabályzatok: a kölcsönzési rend és a használati szabályzat tartalma.

Könyvtári tájékoztatás eszközei /direkt (kézikönyvek, kézikönyvtár) és indirekt (katalógusok, bibliográfiák/) szolgáltatások

 1. Különböző dokumentumok ismerete, felhasználása a tájékozódásban, illetve az ismeretszerzésben

A nyomtatott dokumentum főbb típusai: kiadványtípusok a könyvtári rendszerben.

A könyv részei: gerinc, kötéstábla, védőborító, fülszöveg, címlap, védőlap, előzéklap, a könyv lapjai; A könyv azonosítása: ISBN

Az ismeretközlő művek (monográfia, tanulmánykötet, kézikönyv) használati értéke az információszerzés folyamatában.

A segédkönyvek, mint a közvetlen ismeretszerzés alapvető forrásai (lexikon, enciklopédia, szótár, közhasznú ismeretek tára, adattár, fogalomtár, kronológia, névtár, atlasz).

Az időszaki kiadványok (folyóiratok, újságok) jellegzetességeinek és típusainak bemutatása. Azonosításuk: ISSN

A nem nyomtatott dokumentum fogalma és sajátosságai. Összehasonlításuk adathordozó és megjelenítő eszköz szerint (hanglemez, hangszalag, CD, fénykép, hologram, mikrofilm, diafilm, némafilm, hangosfilm, videofilm, DVD, mágneslemez, CD, DVD).

Információs társadalom (1)

8-20%

2-4

Informatikai alapismeretek - hardver (2)

24-32%

4-6

Informatikai alapismeretek - szoftver (3)

20-28%

4-5

Kommunikáció az interneten (gyakorlati kivitelezéssel) (7.1)

20-28%

4-5

Könyvtárhasználat (9)

8-12%

2

 

Segédanyagok letölthetők az alábbi címekre kattintva: